Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 543
Nom: Francesca
Cognoms: Torras UllastresNaixement/Bateig

Lloc de naixement: LlambillesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)

Tipus unió: Religiosa