Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 542
Nom: Baldiri
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Baldiri Coll Padresa
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/02/1684

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/02/1684

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Baldiri, Antoni, Mathia, Salvi

Padrí: Baldiri Raminyo, de Santa Maria de Camós

Padrina: Anna (Maria) PadresMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesca Torras Ullastres

Tipus unió: Religiosa