Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 540
Nom: Narcisa
Cognoms: ValentíNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Torroella MontgriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Gaspar Padrès Geronés

Tipus unió: Religiosa