Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 54
Nom: Juan
Cognoms: Bassa ComasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MonellsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Catalina Carreras Padrés (15/10/1914)

Data: 02/08/1947
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Sant Sadurni de l'HeuraDefunció/Enterrament

Data defunció: 06/03/2009
Lloc defunció: Girona