Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 539
Nom: Gaspar
Cognoms: Padrès Geronés
Pare: Gaspar Padrès
Mare: Elisabet GeronésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MartorellMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcisa Valentí

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Agustina Guillo

Tipus unió: Religiosa