Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 538
Nom: Antoni
Cognoms: PuigMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrès

Tipus unió: Religiosa