Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 537
Nom: Maria
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Puig

Tipus unió: Religiosa