Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 536
Nom: Catarina
Cognoms: ParichMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvador Padrès

Tipus unió: Religiosa