Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 535
Nom: Margarida
Cognoms: Trias PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Sebastia Reverter Castanyer

Tipus unió: Religiosa