Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 534
Nom: Franciscum
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalenam Renouau

Tipus unió: Religiosa