Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 53
Nom: José
Cognoms: SalaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarita Padrès Johera (08/11/1809)