Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 527
Nom: Joaquim
Cognoms: Barris PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: UllastretMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquima Planas Matamala