Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 522
Nom: Joaquim
Cognoms: Pag BahNaixement/Bateig

Lloc de naixement: UltramortMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Texidor