Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 521
Nom: Maria
Cognoms: Padrés TexidorNaixement/Bateig

Lloc de naixement: UltramortMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquim Pag Bah