Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 517
Nom: Josep
Cognoms: Puigdevall Padrés



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Montcal



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Dolors Pujol Bernada