Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 515
Nom: Pere
Cognoms: Bassols Padrés
Pare: Pere Bassols Ferrer
Mare: Margarita Padrés Vila (26/11/1845)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Palol de RevarditMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Gifreu Rami