Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 507
Nom: Joan
Cognoms: Batlle Isern y PadrésNaixement/Bateig

Data de naixement: 14/09/1879

Lloc de naixement: Montiró

Data bateig: 15/09/1879

Parròquia bateig: Montiró

Noms bateig: Juan, Miguel, JaimeMatrimoni/Unió
Cònjugue: Caterina Godo Castanyer

Tipus unió: Religiosa i civil