Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 506
Nom: Joan
Cognoms: Gironés PuigdemunNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SordsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rita Gironés Padrés