Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 496
Nom: Abdo
Cognoms: Jorda MaiaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BegudaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesca Padrés Batlle (26/02/1811)

Data: 24/04/1869
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Besalú