Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 495
Nom: Francesca
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/02/1811

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 26/02/1811

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Fabrega substituint Barthomeu Germá

Noms bateig: Francisca, Theresa, Maria

Padrí: Marti Batlle Cors

Padrina: Maria Angela Costa Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Abdo Jorda Maia

Data: 24/04/1869
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Besalú