Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 494
Nom: José
Cognoms: Tauler SagreraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Moret Padrés (15/06/1846)

Tipus unió: Religiosa i civil