Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 492
Nom: Francisca
Cognoms: Padrès Font
Pare: Francisco Padrés
Mare: Maria FontNaixement/Bateig

Noms bateig: Francisca, VicenteMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narciso Moret Galte