Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 489
Nom: Maria
Cognoms: Bosch PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MedinyaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pau Mitjavila

Tipus unió: Religiosa