Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 483
Nom: Rosa
Cognoms: Teixidor DellunderNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BanyolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Andreu Camps Padrés