Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 482
Nom: Benet
Cognoms: Bruns MercaderNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SordsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Camps Padrés

Data: 11/01/1887
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Cornella del Terri