Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 481
Nom: Jeroni
Cognoms: Camps Padrés
Pare: Juan Camps
Mare: Dolores PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Cornella del TerriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Caterina Grau Besal