Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 48
Nom: Maria Anna
Cognoms: Padrés Rispau
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/04/1794

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 22/04/1794

Parròquia bateig: Sant Maurice

Noms bateig: Francisca, Chatarina