Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 479
Nom: Margarida
Cognoms: Camps Padrés
Pare: Juan Camps
Mare: Dolores PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Cornella del TerriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Benet Bruns Mercader

Data: 11/01/1887
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Cornella del Terri