Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 478
Nom: Juan
Cognoms: CampsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Dolores Padrès

Tipus unió: Religiosa