Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 476
Nom: Narciso
Cognoms: SuMatrimoni/Unió
Cònjugue: Lluisa Turon Padrés (04/02/1833)

Tipus unió: Religiosa