Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 473
Nom: Eulalia
Cognoms: Turon Padrés
Pare: Salvador Turon
Mare: Eularia Padrès Tixi (24/08/1796)Matrimoni/Unió
Cònjugue: Jose Su

Tipus unió: Religiosa