Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 472
Nom: Pedro
Cognoms: Arrey CasadevallMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrés Sarrá (25/12/1792)

Data: 18/07/1846
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sant Vicenç de CAmós