Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 470
Nom: Rosa
Cognoms: Costa PadrésNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/03/1832

Lloc de naixement: Vidreres

Data bateig: 09/03/1832

Noms bateig: Francisca, Maria