Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 47
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Rispau
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/06/1805

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 13/06/1805

Parròquia bateig: Sant Maurice

Oficiant bateig: Joseph Pou

Noms bateig: Maria, Franchisca, Theresa

Padrí: Joan Candell

Padrina: Maria Anna CostaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Costa Costal

Tipus unió: Religiosa