Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 467
Nom: Rosa
Cognoms: TenasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Padrès Cuberta

Tipus unió: Religiosa