Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 465
Nom: Maria
Cognoms: Costa PagesNaixement/Bateig

Lloc de naixement: La Cot - Santa PauMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rafael Camo Padrés (21/12/1819)

Tipus unió: Religiosa