Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 464
Nom: Rafael
Cognoms: Camo Padrés
Sobrenom: Rafel
Pare: Isidro Camo Mulleras
Mare: Maria Padrès PigemNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/12/1819

Lloc de naixement: Santa Pau

Data bateig: 22/12/1819

Parròquia bateig: Santa Pau

Noms bateig: Rafel, Miguel, JosephMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Costa Pages

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquina Collelldemunt Rigall

Data: 17/08/1850
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Pau