Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 462
Nom: Maria
Cognoms: Padrès Pigem
Pare: Vicenç Padrés Pons
Mare: Serafina Pigem SomsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Isidro Camo Mulleras

Tipus unió: Religiosa