Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 460
Nom: Josefa
Cognoms: Padrès Domenech



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Lloret de Mar



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Ramon Fontrodona Gil

Tipus unió: Religiosa