Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 459
Nom: Ramón
Cognoms: Gordo FabregasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Raimunda Padrés Pagés (02/09/1814)

Tipus unió: Religiosa