Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 456
Nom: José
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Comas

Tipus unió: Religiosa