Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 454
Nom: Angela
Cognoms: Padrès Capell
Pare: Pedro Padrés Texidor (28/11/1842)
Mare: Mercé Capell MatamalaNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/08/1867

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 31/08/1867

Noms bateig: Angela, Ana, AntoniaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Vidal Figueres