Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 453
Nom: Margarida
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrès

Tipus unió: Religiosa