Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 452
Nom: Mercé
Cognoms: Capell Matamala
Sobrenom: ¿ Mercé o Maria?Naixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pedro Padrés Texidor (28/11/1842)

Tipus unió: Religiosa