Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 449
Nom: Elisabet
Cognoms: GeronésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Gaspar Padrès

Tipus unió: Religiosa