Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 446
Nom: Caterina
Cognoms: Bargu Padrés
Pare: Andreu Bargues
Mare: Caterina PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: GironaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Palou

Tipus unió: Religiosa