Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 441
Nom: Pere
Cognoms: AmichNaixement/Bateig

Lloc de naixement: QuartMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Padrès

Tipus unió: Religiosa