Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 42
Nom: Joaquina
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/02/1870

Lloc de naixement: Usall (Banyoles)

Data bateig: 14/02/1870

Parròquia bateig: Sant Cristofol

Noms bateig: Joaquima, Antonia, Teresa