Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 407
Nom: Caterina
Cognoms: Padrés
Pare: Pauli Padrès
Mare: MargaridaNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/11/1607

Lloc de naixement: Sant Feliu de Boada

Data bateig: 19/11/1607

Parròquia bateig: Sant Feliu de Boada

Noms bateig: Caterina, Rafela