Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 405
Nom: Margarida
Cognoms: Padrés
Pare: Pauli Padrès
Mare: MargaridaNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/05/1603

Lloc de naixement: Sant Feliu de Boada

Data bateig: 08/05/1603

Parròquia bateig: Sant Feliu de Boada

Noms bateig: Margarida